หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร)

4 Comments

Patty
หลักสูตรนี้เปิดอบรมหลายจุดคะ ตอนนี้21-22 ก.ค. 61 กำลังอบรมที่ เชียงใหม่ โรงแรมเอบูติด (รวมโชค) และที่จังหวัดเพชรบุรี คะ ถ้าคุณครูท่านใคสนใจฝึกอบรมเป็นกลุ่มโดยอาจจะใช้งบประมาณอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบคูปอง สพฐ. ก็ได้นะคะ ท่านจะได้รับวุฒิบัตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสถาบันคุรุพัฒนาเช่นเดียวกับคูปองครู สพฐ. จำนวนชั่วโมงการพัฒนา 14 ชม. คะ สนใจติดต่อหน่วยพ้ฒนา MSI โทร. 091-7759977 คะ
ฐมนพรรษ. ผ่องสวัสดิ์
อยากทราบวันเวลาอบรมค่ะ. สนใจเข้าร่วม
Nipaporn Sangsootta
ขอทราบสถานที่อบรมค่ะ
Sumonthien Ganmanee
View document

Leave your comment

28561

Character Limit 400