ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรม

Frequently Asked Questions

Most Common Questions
มีหลักสูตรอะไรที่เปิดสอน ประจำปี 2561 บ้าง

ทางบริษัท MSI ได้รับแจ้งหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาในหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้

PLC | 3Rs8Cs | IT 4.0 | English | SPEEXX

วิทยากรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาครูมีท่านใดบ้าง

สามารถดูข้อมูลได้ผ่านลิงก์ที่นี่

ภาคเหนือ | ภาคกลาง | ภาคอีสาน | ภาคตะวันออก | ภาคใต้

วิธีการลงทะเบียนสำหรับวิทยากร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
ครูสามารถเข้าอบรมในแต่ละรุ่นได้ไม่เกินกี่คน?

ต่อรุ่น ต่อหลักสูตร ไม่เกิน 150 คน