หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

ดาวน์โหลดหลักสูตร PLC ที่นี่

31 Comments

ผู้เข้าอบรม
การอบรม ที่เพชรบุรี ห้องประชุมคับแคบ อาหารว่างและกลางวัน ก็ไม่สะดวกในการกิน ไม่คุ้มกับงบประมาณที่จ่ายไป 4000 บาท
wirachinee channakhon
รบกวนขอรายละเอียดหลักสูตร การพัฒนาผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยค่ะ โหลดไม่ได้ค่ะ
wirachinee
สวัสดีค่ะ
ruchnee ongart
สวัสดีค่ะ
Chonlamat Samarthkul
สวัสดีค่ะ

Leave your comment

76586

Character Limit 400